Xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
Từ khi ra đời và lãnh đạo cách mạng Việt Nam theo con đường độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội (CNXH) Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm đến xây dựng phát triển văn hóa, con người Việt Nam toàn diện nhằm xây dựng đất nước giàu đẹp, phồn vinh. Trong giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thì nhiệm vụ này càng quan trọng, cấp thiết.
Yên Định giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa làng quê
Yên Định - mảnh đất anh hùng trong mọi thời kỳ... là quê hương của nữ tướng Triệu Thị Trinh, của những người anh hùng giải phóng dân tộc Khương Công Phụ, Đào Cam Mộc, Lê Đình Kiên, Hà Tông Huân, Trần Thiết Trường..., quê hương của cái nôi văn hóa Núi Nuông, Núi Đọ, Núi Quan Yên, quê hương của đền Đồng Cổ, ngôi đền cổ có tuổi hơn hai nghìn năm, nơi khởi nguồn sông Nhà Lê huyền thoại, nơi sinh công thần số một triều Hậu Lê: Ngô Kinh, Ngô Từ và Hoàng Thái hậu Ngô Thị Ngọc Giao... Lịch sử đã chứng minh, đất và người Yên Định khi hoàn cảnh càng ác liệt, dữ dội, Yên Định càng thể hiện sức sống mãnh liệt của một vùng đất có bề dày hàng ngàn năm lịch sử đi lên phát triển thành huyện nông thôn mới ngày nay.
Sự tích đền thờ Đon Ban và núi Bù Đền
Tại núi Lai Li Lai Láng (nay gọi là Bù Đền), thuộc địa phận bản Bo xã Kỳ Tân huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, có 2 đền thờ vua Lê Lợi, một ở gò Đon Ban giữa cánh đồng dưới chân núi, một trên đỉnh Bù Đền, gần gốc cây Chu Đồng Bông Thau Quả Thiếc trong truyền thuyết người Mường. Sự tích kể rằng:
Có người mẹ như thế. Tác giả: Phạm Khải Hoàn
Tại khu du lịch tâm linh, bên hàng cây cổ thụ xanh tươi, có ghế đá cho du khách nghỉ chân. Vào ngày đầu năm, người đến chùa khá đông. Tính cùng vợ chen vào hậu cung khấn bái. Hồi lâu Tính ra, mồ hôi thấm ướt, để cái ô và đồ lễ xuống ghế, rồi cởi áo khoác ngoài, bật lon bia uống chờ vợ.
Trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc tỉnh Thanh Hóa
Xứ Thanh có 7 dân tộc anh em, miền núi phía Tây của tỉnh là địa bàn cư trú của 6 dân tộc thiểu số, đó là: Mường, Thái, Mông, Dao, Thổ và Khơ Mú. Trong đời sống vật chất và tinh thần, phương thức sản xuất, phong tục, tập quán mang những nét chung phổ quát, ở mỗi dân tộc lại có sắc thái riêng mà trang phục truyền thống là một trong những nét văn hóa thể hiện nét đặc sắc đó.
TRUNG TÂM VĂN HÓA ĐIỆN ẢNH THANH HÓA
Địa chỉ: Số 146 Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Số điện thoại: 0237.3852210      Fax: 0237.3852210
Gmail: trungtamvanhoath@gmail.com