TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ
Nga Sơn đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
03/04/2020 07:16
Nga Sơn được biết đến từ một huyện ven biển trở thành miền quê năng động, giàu có nhờ phát triển thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, làng nghề truyền thống, buôn bán hàng hóa. Trong thời gian qua, quán triệt chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn huyện Nga Sơn đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; Được mọi tầng lớp nhân dân đồng tình, hưởng ứng và thu được những kết quả khả quan.
Tiết mục tham gia liên hoan nghệ thuật quần chúng CNVCNLD huyện Nga Sơn

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Ban chỉ đạo tỉnh, Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH huyện đã tích cực chỉ đạo và hướng dẫn triển khai, thực hiện phong trào ở cơ sở; Kịp thời kiện toàn Ban chỉ đạo; Ban hành các văn bản về việc triển khai phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, tiểu khu văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa; Xã đạt chuẩn nông thôn mới; Thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra tình hình thực hiện phong trào tại địa phương… Năm 2019, phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa” trên địa bàn huyện đã có những bước phát triển mới, hiệu quả, có ý nghĩa quan trọng trong đời sống các cộng đồng dân cư. Chất lượng phong trào ngày càng được nâng cao, phát huy giá trị văn hóa truyền thống và chuẩn mực đạo đức gia đình Việt Nam trong đời sống hiện đại. Hiện nay, các địa phương trên địa bàn đang tiếp tục vận động, xây dựng nhằm không ngừng nâng cao số lượng và chất lượng gia đình văn hóa. Phong trào xây dựng làng, thôn, khu phố văn hóa đã phát huy được hiệu quả trong công tác bảo lưu và gìn giữ phong tục tập quán tốt đẹp, các giá trị văn hóa truyền thống, quan hệ gia đình, làng xóm ngày càng gắn bó, tình hình an ninh chính trị xã hội được đảm bảo góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn huyện thời gian qua. Toàn huyện hiện có 220/234 làng được công nhận danh hiệu làng văn hóa lần đầu và 165 làng được công nhận lại. Năm 2019, thực hiện theo Nghị định 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ, UBND huyện Nga Sơn đã chỉ đạo cho các đơn vị, địa phương thực hiện đăng ký chỉ tiêu xây dựng danh hiệu văn hóa trong năm. Qua đó, có 156/168 thôn (sau sáp nhập) đăng ký danh hiệu thôn văn hóa; Có 26/26 xã được công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” và 01/01 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị (đạt 100%). Tổng số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, công sở khai trương xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa là 119/154 (đạt 75,9%). Số cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa là 99/119 (đạt 83,2%).

Kế thừa những kết quả đạt được của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, đồng thời khắc phục căn bản hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện thời gian qua, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện đã triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” nhằm không ngừng củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự, xây dựng cộng đồng dân cư phát triển, góp phần hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững. Từ đó vận động nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp, thực hiện nếp sống văn hóa, bài trừ các hủ tục lạc hậu mê tín dị đoan. Việc thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội cũng được tổ chức theo đúng quy định và ngày càng đi vào nền nếp, tạo được sự đồng thuận của đông đảo cán bộ, nhân dân.

Cùng với phát triển kinh tế, nâng cao mức sống của nhân dân, sự nghiệp TDTT luôn được giữ vững, không ngừng phát triển cả về chất và lượng. Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, các tổ chức, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, trường học, các khu dân cư trên địa bàn toàn huyện thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân thực hiện tốt phong trào. Các giải đấu, giao lưu, hoạt động thể dục, thể thao được tổ chức thường niên và thường xuyên, ngày càng có quy mô, chất lượng thu hút hàng nghìn người tham gia, theo dõi và cổ vũ; Tạo không khí vui tươi, lành mạnh, ngày càng trở thành nhu cầu trong đời sống tinh thần cán bộ CNVC và quần chúng nhân dân. Các địa phương, đơn vị trong toàn huyện đã tổ chức sôi nổi các hoạt động thể dục thể thao mừng Đảng, mừng Xuân: Bóng chuyền nam và nữ, bóng đá… các trò chơi dân gian truyền thống như: Kéo co, chọi gà, cướp cù… được các xã, thôn, làng duy trì và triển khai tổ chức sôi nổi thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia và hưởng ứng tích cực. Đến nay đã có 39,2% dân số thường xuyên tập luyện TDTT; 29,5% số hộ đạt danh hiệu gia đình thể thao; Toàn huyện có 156 câu lạc bộ TDTT; Có 27 sân vận động cấp xã, các sân bóng đá đơn giản  ở 168 thôn, 4 sân quần vợt, 130 sân cầu lông, 280 sân bóng chuyền... đáp ứng nhu cầu tập luyện và thi đấu TDTT của các tầng lớp nhân dân. Ngoài ra, huyện Nga Sơn cũng đã xây dựng nhà luyện tập và thi đấu TDTT, với sức chứa gần 500 khán giả, tổng kinh phí đầu tư trên 14 tỷ đồng, 02 sân bóng đá cỏ nhân tạo, 03 bể bơi (trong đó có 02 bể lắp ghép)… Đối với thiết chế VHTT cấp xã, toàn huyện đã có 27/27 xã, thị trấn có Trung tâm VHTT được xây dựng, nâng cấp, sửa chữa, đáp ứng tiêu chí xây dựng nông thôn mới của địa phương...

Xây dựng đời sống văn hóa là một chủ trương lớn của Đảng, có giá trị thiết thực, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống tinh thần, tình cảm và niềm tin của mỗi người dân. Năm Kỷ Hợi khép lại với nhiều dấu ấn tốt đẹp, những trái ngọt này sẽ là tiền đề khích lệ để Đảng bộ và nhân dân huyện Nga Sơn vững bước vào một mùa xuân mới - xuân Canh Tý với nhiều niềm tin và thắng lợi mới./

Mai Thu Hương

(đã đăng tại tập san Văn hóa cơ sở số 53)

 

TRUNG TÂM VĂN HÓA ĐIỆN ẢNH THANH HÓA
Địa chỉ: Số 146 Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Số điện thoại: 0237.3852210      Fax: 0237.3852210
Gmail: trungtamvanhoath@gmail.com