HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ
Tham gia Liên hoan diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên mở rộng năm 2022 tại tỉnh Kon Tum, đoàn nghệ Đoàn nghệ nhân dân gian tỉnh Thanh Hóa đã giành được 2 Giải A, 3 Giải B.
(Baothanhhoa.vn) - Từ ngày 16 đến 19-3, Đoàn nghệ nhân dân gian tỉnh Thanh Hóa do Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức tham gia Liên hoan diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên mở rộng lần thứ III, năm 2022 tổ chức tại Kon Tum.
Sáng 16-3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa phối hợp với UBND huyện Như Xuân đã khai mạc lớp tập huấn về phương pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể liên quan đến nghề thủ công, nghệ thuật thêu hoa văn trên trang phục truyền thống dân tộc Thổ, huyện Như Xuân.
Từ ngày 02 đến ngày 08/3/2020 Trung tâm Văn hóa tỉnh phối hợp với UBND huyện Như Xuân mở Lớp tập huấn “Phục dựng, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Thái” phục vụ khách du lịch tại làng cổ Tân Hùng, xã Thanh Phong.
Người Dao đã định cư, sinh sống tại Thanh Hóa từ bao đời nay, với hai nhóm chính là người Dao Đỏ và Dao Quần Chẹt tại các huyện miền núi Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Mường Lát. Theo dòng chảy của thời gian và địa lý họ đã tạo nên một nền tảng lịch sử, văn hóa vô cùng phong phú và đa dạng. Cho đến ngày nay, có một số giá trị văn hóa truyền thống đang dần mai một nhưng vẫn còn nhiều nét văn hóa đẹp đang được cộng đồng người Dao gìn giữ và phát huy. Trong đó phải kể đến những mỹ tục, những giá trị cốt lõi trong tập tục đón Tết Năm Cùng của người Dao Quần Chẹt.
Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Như Xuân đã có nhiều hoạt động, giải pháp tích cực để khơi dậy, bảo tồn và phát huy vốn di sản văn hóa đặc sắc của dân tộc. Trên địa bàn Như Xuân hiện có 23 di tích (trong đó có 5 đền, nghè; 2 hồ, 9 hang, 6 thác và 1 di tích cách mạng), công tác quản lý và phát huy các giá trị di tích trên địa bàn huyện luôn được quan tâm, chú trọng. Hàng năm, huyện đều xây dựng kế hoạch và các văn bản hướng dẫn nhằm khoanh vùng bảo vệ những nơi có di tích, cũng như các di tích đã được xếp hạng.
Từ khi ra đời và lãnh đạo cách mạng Việt Nam theo con đường độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội (CNXH) Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm đến xây dựng phát triển văn hóa, con người Việt Nam toàn diện nhằm xây dựng đất nước giàu đẹp, phồn vinh. Trong giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thì nhiệm vụ này càng quan trọng, cấp thiết.
TRUNG TÂM VĂN HÓA ĐIỆN ẢNH THANH HÓA
Địa chỉ: Số 146 Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Số điện thoại: 0237.3852210      Fax: 0237.3852210
Gmail: trungtamvanhoath@gmail.com