TIN TỨC
Tham gia Ngày hội Văn hoá các dân tộc miền Trung lần thứ IV - năm 2023 (gọi tắt là ngày hội) tổ chức tại Bình Định, Đoàn Nghệ nhân dân gian tỉnh Thanh Hóa đã xuất sắc giành nhiều giải cao và đóng góp cho thành công của ngày hội.
Gần 30 tiết mục, phần thi đặc sắc được đầu tư dàn dựng công phu đã đem đến thành công cho Liên hoan Tuyên truyền cổ động tỉnh Thanh Hóa năm 2023 (gọi tắt là liên hoan) tổ chức tại Sầm Sơn.
Sáng 7-7, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa cơ sở - điện ảnh năm 2023.
Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có sức lôi cuốn, động viên, hiệu triệu toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, lập nên những chiến công hiển hách và thành tích to lớn trong sự nghiệp cách mạng nước ta.
TRUNG TÂM VĂN HÓA ĐIỆN ẢNH THANH HÓA
Địa chỉ: Số 146 Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Số điện thoại: 0237.3852210      Fax: 0237.3852210
Gmail: trungtamvanhoath@gmail.com