HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CƠ SỞ
Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao huyện Nông Cống những năm qua, tập thể cán bộ Trung tâm đã đoàn kết, nhiệt tình hăng hái trong công tác, có nhiều hoạt động tích cực, góp phần vào việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Nga Sơn được biết đến từ một huyện ven biển trở thành miền quê năng động, giàu có nhờ phát triển thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, làng nghề truyền thống, buôn bán hàng hóa. Trong thời gian qua, quán triệt chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn huyện Nga Sơn đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; Được mọi tầng lớp nhân dân đồng tình, hưởng ứng và thu được những kết quả khả quan.
Yên Định - mảnh đất anh hùng trong mọi thời kỳ... là quê hương của nữ tướng Triệu Thị Trinh, của những người anh hùng giải phóng dân tộc Khương Công Phụ, Đào Cam Mộc, Lê Đình Kiên, Hà Tông Huân, Trần Thiết Trường..., quê hương của cái nôi văn hóa Núi Nuông, Núi Đọ, Núi Quan Yên, quê hương của đền Đồng Cổ, ngôi đền cổ có tuổi hơn hai nghìn năm, nơi khởi nguồn sông Nhà Lê huyền thoại, nơi sinh công thần số một triều Hậu Lê: Ngô Kinh, Ngô Từ và Hoàng Thái hậu Ngô Thị Ngọc Giao... Lịch sử đã chứng minh, đất và người Yên Định khi hoàn cảnh càng ác liệt, dữ dội, Yên Định càng thể hiện sức sống mãnh liệt của một vùng đất có bề dày hàng ngàn năm lịch sử đi lên phát triển thành huyện nông thôn mới ngày nay.
TRUNG TÂM VĂN HÓA ĐIỆN ẢNH THANH HÓA
Địa chỉ: Số 146 Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Số điện thoại: 0237.3852210      Fax: 0237.3852210
Gmail: trungtamvanhoath@gmail.com