LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
TRUNG TÂM VĂN HÓA ĐIỆN ẢNH TỈNH THANH HÓA
Địa chỉ: Số 146 Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Số điện thoại:
Email: Trungtamvanhoath@gmail.com
Liên hệ trực tuyến với chúng tôi:
 
TRUNG TÂM VĂN HÓA ĐIỆN ẢNH THANH HÓA
Địa chỉ: Số 146 Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Số điện thoại: 0237.3852210      Fax: 0237.3852210
Gmail: trungtamvanhoath@gmail.com