TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ
Ngày 21/3/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 147-HD/BTGTW về tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904 - 01/5/2024). Trang Thông tin điện tử Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Thanh Hóa trân trọng giới thiệu toàn văn Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền.
Thực hiện Quyết định số 3901/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Đề án tổ chức các cuộc thi, triển lãm, liên hoan tác phẩm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh phục vụ nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2020 - 2030; Kế hoạch công tác năm 2024 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức Cuộc thi và Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2024.
Toàn ngành VHTT&DL cần tiếp tục tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tập trung triển khai, hướng dẫn và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình nâng cao chất lượng văn hóa giai đoạn 2021 - 2025...
Chiều ngày 9/1/2023, Sở VH,TT&DL đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình năm 2022; Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và trao tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3.
Là mảnh đất có bề dày truyền thống lịch sử văn hóa, huyện Hoằng Hóa đã và đang phát huy hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa. Trong đó việc hình thành, duy trì và phát triển các câu lạc bộ (CLB) văn hóa, văn nghệ thu hút đông đảo người dân tham gia, qua đó tạo ra sân chơi bổ ích cho những người yêu nghệ thuật, đồng thời góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân.
TRUNG TÂM VĂN HÓA ĐIỆN ẢNH THANH HÓA
Địa chỉ: Số 146 Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Số điện thoại: 0237.3852210      Fax: 0237.3852210
Gmail: trungtamvanhoath@gmail.com