SÁNG TÁC
Nhớ Vua Lê cày ruộng Tịch Điền
02/04/2020 16:44

Người là con của làng quê Trung Lập

Từ đất bùn nở đóa hoa sen

Miếu đền xưa cháu con dựng lại

Cây đại già đơm búp tươi non.

 

Cứ đến mùa xuân lại nhớ Tịch điền

Ngày đầu năm Lê Đại Hành cày ruộng

Vấn nếp nhà vốn quen cày cuốc

Dốc một lòng chăm việc nông trang.

 

Cày ruộng Tịch điền thúc giục nhân gian

Cho thóc đầy bồ, cơm no áo ấm

Chăm việc nhà nông - người xưa đã dạy

Từ vua đến dân chung sức xây đời.

 

Hội Tịch điền náo nức dân thôn

Ruộng cạn, đồng sâu chồng cày, vợ cấy

Nâng bát cơm thơm nghĩa dầy, ơn nặng

Đức vua Lê Hoàn khai nghiệp: Vi nông./.

                                Tác giả: Hoàng Minh Tường

Các tin bài khác cùng chuyên mục:
TRUNG TÂM VĂN HÓA ĐIỆN ẢNH THANH HÓA
Địa chỉ: Số 146 Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Số điện thoại: 0237.3852210      Fax: 0237.3852210
Gmail: trungtamvanhoath@gmail.com