SÁNG TÁC
Huyền thoại câu xường
02/04/2020 16:45

Truyện xưa có mụ Dạ Dần

Kĩu kịt trên đường quảy gánh Xường xuân

Bước lần ngang qua thiên hạ

Ai biết lòng dạ

Mụ muốn gieo Xường đâu đây?

Một hôm qua đất Ký, Ống, Mường Ai

Bỗng gánh Xường nặng đứt quai

Xường bay bay vương khắp Mường…

Có cô con gái mười bảy

Lên nương nhặt được

Những câu nhớ, câu thương

Một chiều kia

Cô lén trao anh trai Mường

Đến bây giờ

Vẫn hát lời tha thiết nhớ thương…

Tác giả: Cao Sơn Hải

TRUNG TÂM VĂN HÓA ĐIỆN ẢNH THANH HÓA
Địa chỉ: Số 146 Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Số điện thoại: 0237.3852210      Fax: 0237.3852210
Gmail: trungtamvanhoath@gmail.com