TIN TỨC
Triển khai dự án phục dựng một số hoạt động sinh hoạt thực hành dân ca, dân vũ đặc sắc Của đồng bào dân tộc dao huyện cẩm thủy gắn với hoạt động phát triển du lịch Và nâng cao đời sống văn hóa cơ sở
12/09/2023 09:38
Lãnh đạo Phòng VH,TT huyện Cẩm Thủy phát biểu tại Hội nghị.

Từ ngày 10 đến ngày 16/7/2023 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa phối hợp với UBND huyện Cẩm Thủy tổ chức Hội nghị “Triển khai Dự án phục dựng một số hoạt động sinh hoạt thực hành dân ca, dân vũ đặc sắc của đồng bào dân tộc Dao huyện Cẩm Thủy gắn với hoạt động phát triển du lịch và nâng cao đời sống văn hóa cơ sở”.
Nội dung thực hiện gồm: Khảo sát, sưu tầm, nghiên cứu một số hoạt động sinh hoạt thực hành dân ca, dân vũ đặc sắc của đồng bào dân tộc Dao; Phục dựng trình diễn điệu múa Rùa, múa Bát, múa Chuông và hát dân ca của đồng bào dân tộc Dao huyện Cẩm Thủy.

Cảnh ghi hình phục dựng hát Dân ca của đồng bào dân tộc Dao huyện Cẩm Thủy.

Tuy nhiên, thực tiễn phát triển những năm gần đây cho thấy, các loại hình văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Dao đang phải đối mặt với nguy cơ bị mai một, một số giá trị bị biến đổi không còn đúng với nguyên gốc, trong đó chủ yếu là thanh niên không còn mặn mà với các giá trị truyền thống của dân tộc mình, cần được quan tâm bảo tồn, phục dựng, phát huy và gìn giữ. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình gìn giữ, phát triển các loại hình dân ca, dân vũ và ổn định đời sống Nhân dân cũng như phát triển bền vững kinh tế, xã hội, môi trường của địa phương, trọng tâm là phát triển du lịch.Triển khai dự án hướng tới mục tiêu nhằm giữ gìn, phổ biến, phục dựng và phát huy những giá trị đặc sắc về dân ca, dân vũ của đồng bào dân tộc Dao; nâng cao nhận thức và lòng tự hào, ý thức tự giác của người dân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống dân tộc; nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho người dân. Đồng thời, tổ chức xây dựng, khai thác tốt các loại hình du lịch đặc trưng, phù hợp với đặc điểm văn hóa cộng đồng, mở rộng ngành kinh tế phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ của đồng bào dân tộc Dao trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội tại địa phương.
Dự án đã thu hút đông đảo các nghệ nhân dân gian, đồng bào dân tộc Dao tham gia. Đây là hoạt động có ý nghĩa trong công tác phục dựng bảo tồn các giá trị văn hóa dân gian của đồng bào dân tộc Dao nói chung huyện Cẩm Thủy nói riêng./.

Lê Hường

TRUNG TÂM VĂN HÓA ĐIỆN ẢNH THANH HÓA
Địa chỉ: Số 146 Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Số điện thoại: 0237.3852210      Fax: 0237.3852210
Gmail: trungtamvanhoath@gmail.com