TIN TỨC
Công tác phối hợp tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid- 19 trên địa bàn toàn tỉnh (đợt 2)
27/04/2020 17:33
Thực hiện Công văn số 859/SVHTTDL-NSVH ngày 20/03/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa về việc công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, Trung tâm Văn hóa tỉnh xây dựng Kế hoạch số 76/KH-TTVH ngày 03 tháng 4 năm 2020 về việc tuyên truyền cổ động trực quan tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid- 19 trên địa bàn toàn tỉnh (đợt 2). Trung tâm Văn hóa tỉnh phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh triển khai tuyên truyền đến cho nhân dân những thông tin kịp thời, chính xác nhất. Với nhiều hình thức tuyên truyền như dựng cụm tranh tuyên truyền, băng zôn, phướn, xe tuyên truyền, bài tuyên truyền phát trên xe và trên loa phát thanh của địa phương, cổng thông tin địa tử và bảng led điện tử tại địa phương. Nhằm giúp người dân bình tĩnh và hiểu, biết thêm về tình hình, mức độ nguy hiểm, tầm quan trọng của việc phòng, chống dịch Covid-19. Xe tuyên truyền cổ động của Trung tâm Văn hóa tỉnh đã đi tuyên truyền đến tận các huyện vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang trong tỉnh để tuyên truyền điều này thực sự đã đem lại hiệu quả tuyên truyền cao.
Xe tuyên truyền cổ động của Trung tâm Văn hóa tỉnh tuyên truyền tại huyện Bá Thước.

Xe tuyên truyền cổ động của Trung tâm Văn hóa tỉnh
tuyên truyền tại nhà máy đường Lam Sơn huyện Thọ Xuân.

Xe tuyên truyền cổ động của Trung tâm Văn hóa tỉnh
tuyên truyền tại huyện Quảng Xương.

Xe tuyên truyền cổ động của Trung tâm Văn hóa tỉnh
phối hợp với huyện Lang Chánh tuyên truyền tại xã Trí Nang.

Xe tuyên truyền cổ động của Trung tâm Văn hóa tỉnh phối hợp
với huyện Như Xuân tổ chức tuyên truyền trên địa bàn huyện.

Xe tuyên truyền cổ động của Trung tâm Văn hóa tỉnh phối hợp
với huyện Ngọc Lặc tổ chức tuyên truyền trên địa bàn huyện.

Cụm cổ động tại huyện Như Xuân.

Cụm cổ động tại huyện Hậu Lộc.

Băng rôn tuyên truyền tại huyện Đông Sơn.

Băng rôn tuyên truyền tại huyện Hoằng Hóa.

Băng rôn tuyên truyền tại huyện Quan Sơn.

 

Tuyên truyền bằng xe máy đến tận bản, làng của huyện Quan Hóa.

 

TRUNG TÂM VĂN HÓA ĐIỆN ẢNH THANH HÓA
Địa chỉ: Số 146 Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Số điện thoại: 0237.3852210      Fax: 0237.3852210
Gmail: trungtamvanhoath@gmail.com