TIN TỨC
Tổ chức cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tổ quốc bên bờ sóng” lần thứ II
12/09/2023 09:46

Ban Tuyên giáo TW đang triển khai cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia về đề tài biển, đảo quê hương với chủ đề “Tổ quốc bên bờ sóng” lần thứ II. Cuộc thi dành cho các Nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên, công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập trong và ngoài nước; người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động tại Việt Nam.
Các tác phẩm tham dự Cuộc thi cần thể hiện một trong những nội dung chính như sau:
Tiềm năng, vẻ đẹp của biển, đảo Việt Nam; tình yêu quê hương, đất nước, sự gắn bó của các thế hệ người Việt Nam với biển, đảo của Tổ quốc; Hoạt động hợp tác quốc tế về biển, thúc đẩy các nỗ lực chung bảo đảm an ninh, hoà bình, ổn định cho các vùng biển trước các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống trên biển; Ca ngợi những tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế - xã hội và trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; Khai thác và phát triển tiềm năng du lịch Việt Nam, cải thiện môi trường sinh thái vùng biển và ven biển, quảng bá nhiều hơn những giá trị văn hóa độc đáo của cộng đồng cư dân biển; Bảo tồn làng nghề truyền thống, đồng thời quảng bá văn hóa độc đáo ở địa phương thu hút du khách, đặc biệt là du khách nước ngoài, những giá trị văn hóa lâu đời và cách sáng tạo sản phẩm thủ công đặc trưng ở mỗi vùng; Khuyến khích những tác phẩm có nội dung thấy rõ được việc triển khai đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong Nhân dân về vị trí, vai trò của biển và Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam...
Tác giả gửi ảnh dự thi trực tiếp tại địa chỉ: www.anhnghethuatbiendaoquehuong2023.com.
Thời gian nhận tác phẩm từ nay đến hết ngày 30/9/2023.

TRUNG TÂM VĂN HÓA ĐIỆN ẢNH THANH HÓA
Địa chỉ: Số 146 Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Số điện thoại: 0237.3852210      Fax: 0237.3852210
Gmail: trungtamvanhoath@gmail.com