TIN TỨC
TẬP HUẤN PHƯƠNG PHÁP BẢO TỒN TRANG PHỤC TRUYỀN THỐNG CỦA DÂN TỘC THÁI
12/09/2023 09:34
Toàn cảnh Lớp tập huấn

Sáng 16/8/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa phối hợp với UBND huyện Như Thanh tổ chức Lớp tập huấn về Phương pháp bảo tồn trang phục truyền thống của dân tộc Thái huyện Như Thanh phục vụ phát triển du lịch.
Tham gia Lớp tập huấn có 45 học viên là những hạt nhân trong phong trào văn hóa, văn nghệ cơ sở trên địa bàn huyện.
Tại Lớp tập huấn, học viên được nghe các giảng viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội và nghệ nhân am hiểu về các giá trị văn hóa truyền thống trực tiếp truyền đạt kiến thức chung về trang phục truyền thống dân tộc Thái. Đồng thời hướng dẫn kỹ năng tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về văn hoá phi vật thể liên quan đến trang phục truyền thống của đồng bào Thái phục vụ phát triển du lịch...
Thông qua Lớp tập huấn, các học viên được trang bị phương pháp, kỹ năng tổ chức bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể liên quan đến trang phục truyền thống cho các nghệ nhân; người có uy tín, thanh thiếu niên là người dân tộc Thái huyện Như Thanh. Qua đó góp phần làm tốt công tác bảo tồn, giới thiệu và phát huy giá trị văn hoá phi vật thể trên địa bàn huyện.

Thu Thủy

TRUNG TÂM VĂN HÓA ĐIỆN ẢNH THANH HÓA
Địa chỉ: Số 146 Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Số điện thoại: 0237.3852210      Fax: 0237.3852210
Gmail: trungtamvanhoath@gmail.com