TIN TỨC
Thanh Hóa những ngày đầu thực hiện việc “Cách ly toàn xã hội”
06/04/2020 22:36
Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị 11/TCT-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện cách ly toàn tỉnh không để dịch bệnh Covid-19 gây ra.

Theo đó các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã tự giác chấp hành các yêu cầu và các biện pháp cách ly toàn xã hội 15 ngày theo nguyên tắc “gia đình cách ly với gia đình; thôn bản, khu phố cách ly với thôn bản, khu phố; xã cách ly với xã; huyện cách ly với huyện; tỉnh cách ly với tỉnh”. Mọi người dân ở tại nhà và chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm phục vụ sinh hoạt, thuốc chữa bệnh, cấp cứu, làm việc tại các công sở không bị đóng cửa và các trường hợp khẩn cấp khác. Đồng thời, thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 02 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Hiện nay, trên các tuyến đường đã vắng người qua lại, người dân ra đường cũng thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang và không tập trung quá 2 người.

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, diễn biến khó lường, mặc dù đang trong thời gian cách ly toàn xã hội, nhưng những cán bộ văn hóa, tuyên truyền viên từ tỉnh đến cơ sở không quên nhiệm vụ, tiếp tục thực hiện các biện pháp tuyên truyền hiệu quả, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, những nơi ít được tiếp cận các thông tin của các huyện miền núi các tuyên truyên truyền viên đã đến tận bản, vào tận nhà để tuyên tuyền nhằm đem lại những thông tin chính xác và nhanh nhất đến người dân, để người dân thực hiện đúng Chỉ thị của Chính phủ, của tỉnh. Chưa bao giờ, hình ảnh người chiến sĩ văn hóa đã xuất hiện nhiều trên các đường thôn, ngõ xóm, làng bản trong tỉnh như lúc này. Hình ảnh ấy đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân.

*Huyện Như Thanh

Công tác tuyên truyền lưu động về phòng, chống dịch Covid-19

của Trung tâm VHTTTT&DL huyện Như Thanh

Nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện đã vắng bóng người trong những ngày đầu thực hiện

"Cách ly toàn xã hội" để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

*Huyện Hà Trung

 

Các cơ quan, công sở trên địa bàn huyện đều bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ

thông tin làm việc tại nhà và một số trường hợp cần thiết trực và làm việc tại cơ quan.

Một số hình ảnh trên các tuyến phố trên địa bàn huyện Hà Trung.

Các cửa hàng, dịch vụ thiết yếu trên địa bàn huyện Hà Trung.

*Huyện Thọ Xuân

 

Công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Thọ Xuân.

Những dịch vụ không thiết yếu đã đóng cửa.

Người dân chủ động thay đổi thói quen sinh hoạt của mình thực hiện nghiêm việc

chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết.

*Huyện Hoằng Hóa       

Hiệu quả bước đầu từ công tác tuyên truyền- người dân chỉ ra đường khi cần thiết

và luôn đeo khẩu trang

Xe tuyên truyền lưu động huyện đến từng  xã, vùng trong huyện

*Huyện Thiệu Hóa

 

Trung tâm VHTTTT&DL huyện Thiệu Hóa bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trực tuyến.

Người dân trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16 của Chính Phủ.

*Huyện Nông Cống

 

Công tác tuyên truyền phòng, chống dịch tại huyện Nông Cống.

Người dân hạn chế ra đường.

*Huyện Hậu Lộc

Người dân trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16 của Chính Phủ.

Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch tại huyện Hậu Lộc.

*Huyện Đông Sơn

Công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Đông Sơn.

Các tuyến đường xã, người dân hạn chế ra đường.

Các tuyến đường xã, người dân huyện Lang Chánh hạn chế ra đường.

*Huyện Yên Định

 

Công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tại Yên Định

Người dân hạn chế ra đường thực hiện theo Chỉ thị 16 của Chính Phủ.

*Những người chiến sĩ văn hóa làm nhiệm vụ tuyên truyền chống dịch.

 

 

 

 

TRUNG TÂM VĂN HÓA ĐIỆN ẢNH THANH HÓA
Địa chỉ: Số 146 Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Số điện thoại: 0237.3852210      Fax: 0237.3852210
Gmail: trungtamvanhoath@gmail.com