TRANG THƠ
Tre
29/01/2021 16:07

Dòng đời xuôi ngược đâu đâu
Hồn quê vẫn thắm với màu tre tươi
Bờ tre gió mát thảnh thơi
Tuổi già bát nước, chuyện vui trưa hè
Heo may dẫn lối đông về
Lá tre ám bếp mẹ chia khoai vùi
Tương tư hết đứng lại ngồi
Ngõ tre đón đợi trao lời nên duyên
Bời bời bão cuốn bốn bên
Tre rạp đất, tre vút lên, ngang tàng
Bôn ba nay trở lại làng
Uy nghi mái nhọn, mái bằng lô nhô…
Lòng vui trước cảnh khác xưa
Vẫn xanh hoài niệm một bờ tre xanh…

                                      Xuân Thơm

TRUNG TÂM VĂN HÓA ĐIỆN ẢNH THANH HÓA
Địa chỉ: Số 146 Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Số điện thoại: 0237.3852210      Fax: 0237.3852210
Gmail: trungtamvanhoath@gmail.com