TRANG THƠ
Quê tôi
09/03/2021 11:01

Quê tôi có núi Bù Sèo
Có dòng nước mát Bảy tầng đẹp sao
Đây là cảnh đẹp trời trao
Có dốc Núi đá có đèo Bái Tranh

Xanh xanh nước biếc mặt hồ
Nghiêng nghiêng soi bóng đình làng quê ta
Có một câu chuyện đã xa
Đá mài làm sáng gươm thề nghĩa quân

Có công của bậc tiền nhân
Rạng danh kỳ tích hội thề Lũng Nhai
Dân ta quyết chí đồng lòng
Quyết đại đoàn kết dựng xây quê nhà./.

                                       Lê Huyền Khuyên

TRUNG TÂM VĂN HÓA ĐIỆN ẢNH THANH HÓA
Địa chỉ: Số 146 Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Số điện thoại: 0237.3852210      Fax: 0237.3852210
Gmail: trungtamvanhoath@gmail.com