TRANG THƠ
Lời ru của mẹ
09/03/2021 11:00

Lời ru của mẹ hồi nào
Ru con mẹ hát ca dao quê mình
Lớn lên con mến đồng xanh
Con yêu mái đình, con thích cây đa
Bây giờ tóc mẹ bạc phơ
Những lời mẹ hát tỏ mờ quê hương
Đời người năm nắng mười sương
Lời ru của mẹ tỏ đường con đi./.

Xuân Long

 

TRUNG TÂM VĂN HÓA ĐIỆN ẢNH THANH HÓA
Địa chỉ: Số 146 Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Số điện thoại: 0237.3852210      Fax: 0237.3852210
Gmail: trungtamvanhoath@gmail.com